Chính sách bảo mật và quyền riêng tư

1. Thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin khi người dùng đăng ký trên ứng dụng của chúng tôi, đăng nhập vào tài khoản. Các thông tin thu thập bao gồm tên, địa chỉ email.

Ngoài ra chúng tôi cũng thu thập và lưu trữ lịch sử các sách người dùng đã, đang đọc, và lịch sử tìm kiếm. Điều này nhằm mục đích tăng trải nghiệm sử dụng của người dùng và đưa ra những gợi ý sách tốt nhất cho người dùng.

2. Sử dụng thông tin

Bất kỳ thông tin chúng tôi thu thập từ bạn sẽ được dùng:

  • Đáp ứng riêng theo sở thích riêng cũng như kinh nghiệm của bạn
  • Cải thiện ứng dụng của chúng tôi
  • Cải thiện dịch vụ khách hàng cũng như các yêu cầu trợ giúp từ khách hàng
  • Liên hệ với bạn qua email
  • Gửi tin tức về ứng dụng hay khảo sát lấy ý kiến người dùng

3. Chính sách thương mại điện tử

Chúng tôi là người sở hữu duy nhất các thông tin được thu thập trên ứng dụng này. Các thông tin cá nhân của bạn sẽ không được bán, trao đổi cho một bên thứ 3 nào nếu không có sự đồng ý từ người dùng.

4. Thông cáo bên thứ ba

Chúng tôi không bán, giao thương hoặc chuyển đổi các thông tin cá nhân cho bên ngoài. Điều này không bao gồm các bên thứ 3 đáng tin cậy hỗ trợ chúng tôi vận hành trang web, ứng dụng hoặc dịch vụ của chúng tôi khi mà các đối tác này cũng cam kết bảo mật các thông tin này.

Chúng tôi tin rằng việc chia sẽ thông tin là cần thiết trong các trường hợp để điều tra, ngăn chặn hoặc thực thi các biện pháp chống lại các hoạt động phạm pháp, gian lận đáng ngờihoặc các tình huống có thể dẫn tới các nguy hiểm cho người dùng, các hành động vi phạm điều khoản sử dụng hay được yêu cầu bởi pháp luật.

5. Dịch vụ bên thứ 3

Chúng tôi tích hợp việc đăng ký và truy cập ứng dụng bằng tài khoản Facebook hoặc Google của bạn. Chúng tôi không thu thập thông tin nào khác ngoài tên và địa chỉ email từ tài khoản Facebook, Google của bạn, cũng như không chia sẻ thông tin của bạn ra bên ngoài. Ứng dụng cũng không yêu cầu quyền đăng tải hay thu thập bất cứ nội dung nào từ tài khoản mạng xã hội của bạn.

6. Bảo mật thông tin

Chúng tôi ứng dụng nhiều biện pháp để bảo mật dữ liệu cá nhân người dùng. Các trao đổi network đều được mã hoá và bảo mật bằng giao thức HTTPS.

7. Hủy nhận thư

Chúng tôi sử dụng địa chỉ email được người dùng cung cấp để gửi các thông tin và cập nhật mà người dùng quan tâm. Nếu bất kỳ khi nào bạn muốn hủy nhận thư, chúng tôi đều đính kèm các hướng dẫn hủy nhận thử ở cuối mỗi email.

8. Xoá dữ liệu và tài khoản

Người dùng có thể yêu cầu xoá dữ liệu và tài khoản khỏi hệ thống nếu muốn.
Việc yêu cầu xoá tài khoản sẽ thực thi việc xoá tất cả dữ liệu liên quan đến người dùng khỏi hệ thống của chúng tôi.

1. Với ứng dụng Android, người dùng có thể xoá dữ liệu và tài khoản bằng cách sau:
a. Mở ứng dụng và đăng nhập vào tài khoản, ở màn hình chính vào tab "Tài khoản", người dùng sẽ thấy menu "Xoá Tài Khoản"
b. Bấm vào menu "Xoá Tài Khoản", 1 hộp thoại cảnh báo hiện lên yêu cầu bạn xác nhận việc xoá tài khoản.
c. Xác nhận xoá tài khoản từ hộp thoại. Sau khi xác nhận, tài khoản của người dùng và mọi dữ liệu của người dùng sẽ bị xoá. Người dùng cũng sẽ bị đăng xuất khỏi ứng dụng.

2. Với website https://tusachvui.com, người dùng có thể xoá dữ liệu và tài khoản bằng cách sau:
a. Vào website https://tusachvui.com, đăng nhập, vào trang Thông tin tài khoản https://tusachvui.com/profile
b. Người dùng sẽ thấy nút "Xoá Tài Khoản", nhấn vào nút "Xoá Tài Khoản", hộp thoại xác nhận việc xoá tài khoản sẽ hiện lên
c. Xác nhận xoá tài khoản từ hộp thoại. Sau khi xác nhận, tài khoản của người dùng và mọi dữ liệu của người dùng sẽ bị xoá. Người dùng cũng sẽ bị đăng xuất khỏi ứng dụng.

Người dùng cũng có thể gửi yêu cầu xoá dữ liệu và tài khoản bằng cách sau về địa chỉ email: tranphuoctu@gmail.com, kèm theo email tài khoản của người dùng cần xoá. Chúng tôi sẽ thực hiện xoá dữ liệu và tài khoản khỏi hệ thống cho người dùng.

9. Đồng ý

Bằng cách sử dụng ứng dụng của chúng tôi, bạn đã đồng ý với chính sách riêng tư của chúng tôi.