Xoá Dữ Liệu và Tài Khoản

Người dùng có thể yêu cầu xoá dữ liệu và tài khoản khỏi hệ thống nếu muốn.
Việc yêu cầu xoá tài khoản sẽ thực thi việc xoá tất cả dữ liệu liên quan đến người dùng khỏi hệ thống của chúng tôi.

1. Với ứng dụng Android, người dùng có thể xoá dữ liệu và tài khoản bằng cách sau:
a. Mở ứng dụng và đăng nhập vào tài khoản, ở màn hình chính vào tab "Tài khoản", người dùng sẽ thấy menu "Xoá Tài Khoản"
b. Bấm vào menu "Xoá Tài Khoản", 1 hộp thoại cảnh báo hiện lên yêu cầu bạn xác nhận việc xoá tài khoản.
c. Xác nhận xoá tài khoản từ hộp thoại. Sau khi xác nhận, tài khoản của người dùng và mọi dữ liệu của người dùng sẽ bị xoá. Người dùng cũng sẽ bị đăng xuất khỏi ứng dụng.

2. Với website https://tusachvui.com, người dùng có thể xoá dữ liệu và tài khoản bằng cách sau:
a. Vào website https://tusachvui.com, đăng nhập, vào trang Thông tin tài khoản https://tusachvui.com/profile
b. Người dùng sẽ thấy nút "Xoá Tài Khoản", nhấn vào nút "Xoá Tài Khoản", hộp thoại xác nhận việc xoá tài khoản sẽ hiện lên
c. Xác nhận xoá tài khoản từ hộp thoại. Sau khi xác nhận, tài khoản của người dùng và mọi dữ liệu của người dùng sẽ bị xoá. Người dùng cũng sẽ bị đăng xuất khỏi ứng dụng.

Người dùng cũng có thể gửi yêu cầu xoá dữ liệu và tài khoản bằng cách sau về địa chỉ email: tranphuoctu@gmail.com, kèm theo email tài khoản của người dùng cần xoá. Chúng tôi sẽ thực hiện xoá dữ liệu và tài khoản khỏi hệ thống cho người dùng.